Send inn...

Spørsmål & svar

Klikk på boksene nedenfor for å finne svar på ofte spurte spørsmål.

Innsendingsfrist

* Til torsdagsavisa: Søndag klokka 23.59.

Arrangement/"Det skjer" - regler

«Det skjer» er en informasjonskanal i papirutgaven for lokale lag og organisasjoner.

Innrykk om arrangement uten inntekt eller der inntekten går til veldedige formål, er gratis.

Kun ett innrykk per arrangement.

Teksten kan inneholde informasjon om tid og sted, hvem som er arrangør, og hvilket arrangement det er snakk om. Teksten skal ikke inneholde kontakt-, pris- eller salgsinformasjon.

Dersom reglene for innholdet brytes, kommer ikke innrykket med.

Fristen for å få innrykket med i papiravisen på torsdager går ut klokken 23.59 søndager.
Ved å laste opp din hilsen til oss bekrefter du at du har samtykke fra alle involverte. Vi lagrer bildet og dataene midlertidig for å kunne vise din hilsen, de vil slettes senest 30 dager etter publisering. Vi benytter ikke opplastet data og bilde til andre formål enn å vise din hilsen i Askøyværingen.