Noelia Larsen Nynes

5. april kom prinsessen vår til verden. Hun er 49 cm lang og 3700 gram. Suss fra dine stolte foreldre, Synne og Leonhard

Publiseringsdato 08.04.2024
Nyfødt